Tuesday, June 21, 2011

Mahasiswa perlu aktif kokurikulum

TEMERLOH 14 Jun - Golongan mahasiswa perlu bergiat cergas dalam aktiviti kokurikulum bagi meningkatkan lagi pemikiran kritis, kecekapan menyelesaikan masalah dan komunikasi.

Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, penyertaan mereka yang aktif dalam aktiviti tersebut dapat membantu meningkatkan keyakinan terhadap kebolehan dan kemahiran diri.

Selain lulus cemerlang dalam akademik, tegasnya, prestasi mereka yang aktif dalam kokurikulum akan diambil kira oleh bakal majikan apabila memohon pekerjaan selepas tamat pengajian nanti.

“Kita sering menerima rungutan daripada majikan yang tidak berpuas hati terhadap prestasi dan kualiti pekerja mereka walaupun mempunyai kelulusan cemerlang dalam akademik.

“Di universiti sudah ada kokurikulum sendiri bagi membentuk keperibadian dan jati diri mahasiswa tetapi sebahagian besar daripada mereka masih lemah dalam tiga elemen yang saya sebut tadi,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung Koperasi Pembangunan Tanah dan Ekonomi Persatuan Peniaga Islam Temerloh di sini semalam.

Saifuddin yang juga Ahli Parlimen Temerloh menggesa pihak universiti memperkasakan lagi aktiviti kokurikulum mahasiswa sedia ada menerusi program kemahiran insaniah.

Katanya, ramai siswazah gagal mendapat pekerjaan kerana tidak mahir berkomunikasi terutama dalam bahasa Inggeris, tidak cekap berinteraksi dan menyelesaikan masalah.

Katanya, ketiga-tiga aspek itu merupakan penanda aras kepada setiap siswazah untuk dinilai kebolehan dan prestasi mereka semasa menghadiri sesi temu duga.

Katanya, kokurikulum adalah penting bagi membantu mereka supaya tidak merasa janggal semasa memasuki dunia pekerjaan.

Beliau berkata, mulai tahun lalu, semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) menetapkan mahasiswa perlu cemerlang dalam bidang kokurikulum untuk menambah markah penilaian mereka pada tahun akhir.

Monday, May 17, 2010

GANJARAN SEMPENA HARI GURU 2010

KUANTAN - Berita gembira sempena Hari Guru yang disambut semalam apabila Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan ganjaran kewangan kepada pengetua, guru besar dan guru yang berjaya melonjakkan prestasi sekolah masing-masing.

Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran berkata, mereka yang mencapai sasaran Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) kementerian itu ditetapkan bakal mendapat imbuhan wang tunai antara RM900 hingga RM7,500 mulai tahun ini.

"Selaras dengan konsep mengutamakan pencapaian dan keberhasilan, melalui tawaran baru ini, ganjaran kewangan akan diberikan kepada pengetua, guru besar dan guru-guru yang berjaya melonjakkan prestasi sekolah masing-masing melepasi Skor Komposit 92 peratus bagi sekolah menengah dan 84 peratus bagi sekolah rendah.

"Pengetua dan guru besar yang mencapai sasaran KPI ini akan menerima ganjaran kewangan sebanyak RM7,500, lima peratus guru-guru (terbaik) sekolah berkenaan pula iaitu berdasarkan tahap penilaian prestasi tahunan mereka akan menerima RM1,800 dan guru-guru selebihnya lagi akan menerima RM900," katanya

Thursday, April 8, 2010

LAWATAN KE JAKARTA


Semasa di Gunung Berapi Tangkuban Parahu, gunung yang masih aktif di Bandung.

Sunday, January 24, 2010

PERSEDIAAN MENJADI GURU

DETIK sejarah bermula pada bulan ini bagi sebilangan guru-guru permulaan. Buat pertama kalinya mereka melangkah kaki ke bilik darjah sebagai guru yang terlatih. Setelah sekian lama berada di alam ”belajar” kini mereka bertukar pula ke alam ”mengajar dan belajar”.

Taklimat demi taklimat telah diberikan oleh pihak institusi masing-masing termasuk pihak pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) serta pihak pentadbiran sekolah kepada guru-guru permulaan ini tentang tugas, tanggungjawab serta tindakan masing-masing sebagai warga pendidik ke arah mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sebagai guru permulaan serta guru baru di sekolah yang ditempatkan, seharusnya banyak lagi perkara yang perlu dipelajari sama ada dari aspek pengurusan mahupun aspek pengajaran. Walau bagaimanapun kejayaan kedua-dua aspek ini banyak bergantung kepada keperibadian yang menentukan tindakan ke arah membentuk sikap pada diri seseorang guru.

Guru ialah bidang profesion yang istimewa dan unik kerana proses pengajaran dan pembelajaran bukan hanya berlaku di bilik darjah malah ia menjangkau masa, tempat dan bidang tugas. Pengurusan jadual waktu, pengurusan bilik darjah, pengurusan pendaftaran, pengurusan peperiksaan, pengurusan kokurikulum dan sebagainya yang berkaitan dengan bilik darjah, murid dan sekolah merupakan ruang lingkup tugas guru yang sudah diamalkan sejak dahulu lagi.

Oleh itu sebagai guru permulaan, mereka seharusnya sedar akan tanggunjawab ini tanpa banyak persoalan serta bertindak secara proaktif berlandaskan peraturan yang sedia ada.

• Menerima dan menghayati tugas yang diberikan.

Perkara pertama yang harus dilakukan ialah menerima dan menghayati tugas yang diberikan. Penghayatan perlu dibuat pada prosedur serta tatacara pengendalian atau pelaksanaan sesuatu tugasan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Di samping itu guru permulaan harus juga menawarkan diri membantu tugas-tugas lain terutamanya dalam bidang kokurikulum yang mereka ceburi ketika berada di institusi pendidikan.

• Menyesuai diri dengan budaya sekolah

”Lain padang lain belalang” begitulah perumpaman yang membawa maksud setiap tempat itu mempunyai budaya masing-masing. Sebagai guru permulaan, mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya sekolah termasuk keadaan, tempat, cara berinteraksi dengan guru-guru lama serta keseluruhan warga pendidik di sekolah tersebut.

• Mendapat maklumat serta bimbingan

Guru permulaan harus peka dan sentiasa mendapat maklumat tentang pelbagai aspek. Bermula dengan maklumat murid, maklumat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran seperti kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pusat sumber hinggalah maklumat berkaitan pengurusan pentadbiran seperti takwim sekolah dan sebagainya. Maklumat ini membantu guru dalam proses perancangan pengajaran serta proses peningkatan profesionalisme.

Perlulah diingatkan bahawa guru permulaan ini sentiasa di bawah pengawasan dan pemantauan pihak sekolah, PPD serta JPN. Oleh itu anda seharusnya menunjukkan prestasi yang baik, sentiasa bersikap positif tanpa banyak membuat rungutan serta bersedia membuat transformasi diri ke arah mewujudkan sistem pendidikan yang mantap, berkualiti serta bertaraf dunia.

Persediaan perancangan

Guru permulaan Oleh Dr Ismail Zain

SEBAGAI seorang guru terlatih anda tidak terlepas daripada membuat perancangan yang komprehensif sebagai persediaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Anggapan yang mengatakan perancangan ini hanya dilakukan ketika berkursus di institusi perguruan sahaja adalah salah. Walau bagaimanpun formatnya bergantung kepada budaya kerja di setiap sekolah.

Perancangan meliputi aspek kurikulum dan kokurikulum untuk murid. Aspek pentadbiran juga termasuk dalam senarai tugas guru selain meningkatkan profesionalisme masing-masing melalui penyelidikan dan inovasi.

Seseorang guru yang dipertanggungjawabkan untuk mengajar dalam sesuatu mata pelajaran haruslah membuat persiapan yang rapi untuk dijadikan sebagai rancangan semester, mingguan dan harian. Perkara ini dititikberatkan kerana pada asasnya fungsi sesuatu pengajaran itu adalah untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran secara efektif serta menyeronokkan sehingga berlakunya suatu perubahan diri murid-murid tersebut.

Oleh itu perkara pokok yang seharusnya guru berfikir ketika membuat perancangan ialah seperti berikut:

• Hasilan pembelajaran: Hasilan pembelajaran ialah bentuk perubahan yang dikehendaki dalam sesuatu pengajaran sama ada perubahan dari segi ilmu, kemahiran yang dijelmakan melalui tingkah laku atau minda murid-murid. Penentuan ini dapat menjadikan pengajaran guru lebih berfokus, menepati masa serta memudahkan guru memilih bahan pengajaran yang bersesuaian dengan pengajaran.

• Strategi pengajaran: Strategi pengajaran meliputi pendekatan, teknik dan kaedah penyampaian. Pemilihan ini ada kaitannya dengan gaya belajar (learning styles) murid-murid tersebut. Setiap kelas mempunyai murid yang berlainan gaya belajar. Murid yang bercirikan visual lebih berminat pada gambar, objek, video, bahan 3 dimensi (3D) dan sebagainya yang dapat dilihat untuk memenuhai keperluan mereka ketika belajar. Murid-murid yang peka kepada pendengaran (auditory) berminat bahan pengajaran yang mempuyai bunyi seperti muzik dan kesan bunyi-bunyian. Satu kelompok lagi lebih berminat terhadap pengajaran yang melibatkan aktiviti pergerakan (kinesthetic).

• Pemilihan media pengajaran: Media pengajaran meliputi segala bentuk sumber lama atau baru yang boleh digunakan dalam bilik darjah sama ada sumber maujud iaitu bahan sebenar, model, bahan 2 atau 3 dimensi, gambar, transparensi, audio, video, Internet atau perisian multimedia berbantukan komputer. Pemilihan harus dilihat dari segi kesesuiannya untuk menepati hasilan pembelajaran, kos efektif serta praktikaliti penggunaan perkakasan dan perisiannya. Model ASSURE oleh Robert Hienich yang dan rakan-rakan (Smaldino S.E et al., 2005) yang dipelajari ketika berkursus boleh dijadikan panduan dalam proses pemilihan media pengajaran.

• Kreativiti & inovasi: Kejayaan sesuatu pengajaran banyak bergantung kepada sejauh mana kreativiti dan inovasi yang dilakukan terhadap perancangan pengajaran tersebut agar ia mudah difahami oleh murid-murid, menyeronokkan serta mampu menyuntik minat dan motivasi murid untuk mempelajarinya. Kreativiti dan inovasi harus dilakukan secara berterusan. Ia memerlukan seseorang guru itu berfikir, menganalisis dan berani mencuba sesuatu yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang asli serta mampu meningkatkan kualiti P&P.

Perkara pokok yang diperbincangkan mampu memberi kesedaran serta panduan ke arah merancangan pengajaran yang sepenuhnya. Perlu ada satu kerelaan ke arah pengorbanan diri untuk masa depan anak-anak bangsa mencapai ilmu dan pengetahuan dalam proses membina modal insan yang cemerlang dan gemilang. Oleh itu janganlah jadikan tugas anda dalam proses pengajaran ini hanya sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. Sebaliknya ia harus dilakukan secara ikhlas, bertanggungjawab serta komited dalam sebarang tindakan yang dilakukan.

Keazaman membina kekuatan

SANTAPAN MINDA Oleh DR. ISMAIL ZAIN (drismailzain@yahoo.com)

KEAZAMAN merupakan satu kehendak dalaman ke arah mencapai sesuatu yang diingini. Walaupun ia kelihatan mudah dan kebanyakan pelajar sudah mempunyai keazaman tetapi kemungkinan ia hanya sekadar terpendam di lubuk hati tanpa menjadikannya satu realiti.

Kenapa perlunya ada keazaman di dalam diri kita? Apabila seseorang itu berazam ia sebenarnya sedang melalui proses pengumpulan tenaga yang akan membina kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman inilah yang dipanggil semangat yang akan menjadi pendorong dan penggerak tindakan yang dijelmakan melalui kekuatan fizikal.

Sebagai contoh apabila kita berazam mendapatkan sesuatu yang menarik, kekuatan yang ada pada diri kita itu menjadikan kita seolah-olah tidak sabar lagi untuk mendapatkannya. Kemungkinan semalaman kita tidak boleh tidur memikirkannya walaupun sebelum dari itu diri kita cepat mengatuk serta tidur lebih awal. Inilah yang dikatakan tenaga dalaman yang mampu membina kekuatan kepada minda dan anggota fizikal. Ini bermakna seseorang yang kelihatan lemah, tidak berminat untuk belajar, kerap bosan adalah orang yang lemah dari segi kekuatan dalaman yang tidak mampu menggerakkan anggota fizikalnya untuk bertindak. Mereka ini sudah pasti tidak mempunyai matlamat, cita-cita serta tidak ada keazaman diri.

Setiap keazaman perlulah disusuli dengan tindakan agar dapat dimenfaatkan pada diri kita. Untuk mengelakkan keazaman menjadi hanya seperti angan-angan Mat Jenin, maka keazaman itu haruslah mempunyai beberapa ciri berikut:-

• Penumpuan keazaman: Keazaman seharusnya ditumpu pada sesuatu yang spesifik. Tanya diri kita apa yang kita ingini pada tahun ini secara jelas dan terperinci sehingga kita faham hala tuju keazaman kita. Elakkan keazaman yang bersifat samar-samar atau yang tidak menentu iaitu yang sentiasa berubah-ubah kerana ini akan menyukarkan perlaksanaannya nanti.

• Boleh dilaksanakan: Biarlah keazaman itu tidak mustahil dilakukan. Oleh itu keazaman yang kita ingini itu perlulah sepadan dengan kemampuan serta dapat dilaksanakan secara progresif.

• Mempunyai perancangan: Perancangan adalah penting kerana ia menjadi penggerak tindakan yang akan dilakukan. Perancangan boleh berbentuk jadual pengurusan masa perlaksanaan, sumber atau coretan refleksi yang mencatatkan tahap pencapaian atau kemajuan tindakan yang dilakukan dari semasa ke semasa.

• Disiplin diri: Kesabaran, pengorbanan dan ketelusan merupakan aspek disiplin diri yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita terutamannya dalam melaksanakan segala keazaman yang kita ingin dicapai. Segala bentuk amalan yang menimbulkan keselesaan dan keseronokan sehingga menjejas keazaman kita haruslah dikorbankan. Ketekalan dalam melaksana secara berterusan serta kesabaran menunggu kejayaan hasil daripada usaha yang dilakukan merupakan faktor yang penting demi untuk mengelakkan diri kita daripada merasa bosan atau berputus asa.

Sesungguhnya keazaman itu harus ada pada diri kita agar semangat dalaman akan sentiasa membara di jiwa ke arah pengumpulan kekuatan dalaman serta membentuk tindakan yang berfaedah untuk memberi kesempurnaan dalam kehidupan kita.

Monday, December 14, 2009

SEMINAR PENDIDIKAN GURU 2009

13-15 Dis. 2009, Seminar Pendidikan Guru 2009 telah diadakan di Hotel Crystal Crown Petaling Jaya. Seminar yang bertemakan "Melonjakkan Kecemerlangan Pendidikan Guru" ini telah disempurnakan oleh Y. Bhg Dato' Asariah Mior Shaharuddin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan, Kementerian Pelajaran Malaysia.


Seminar ini adalah satu wadah penting yang boleh mengumpulkan tokoh dan ahli profesional pendidikan bagi mengenal pasti langkah terbaik untuk menjadikan persekolahan lebih berkesan, bermakna dan menyeronokkan.


Seminar ini juga dapat memantapkan perkongsian pintar di antara latihan perguruan dan amalan bilik darjah. Ia juga bertujuan untuk menyediakan forum kepada pendidik dan penyelidik mengenalpasti langkah terbaik untuk meningkatkan kualiti pendidikan amnya dan pendidikan guru khasnya di Malaysia.


Objektif seminar ini ialah ;
1. Memperkasakan wawasan dan hala tuju pendidikan guru di Malaysia
2. Melonjakkan jalinan antara latihan perguruan dengan amalan di sekolah.


Pembentang seminar ini antaranya;


Kertas kerja 1
Profesionalisme Guru daripada Perspektif Penaziran oleh Hj Ahmad Foaad Hashim Ketua Sektor Maklumat Naziran, Jemaah Nazir dan Kualiti


Kertas Kerja 2
Memartabatkan Profesionalisme Keguruan oleh Dr Khair Mohamad Yusof, Pengarah Bahagian Pendidikan Guru


Kertas Kerja 3
Hala Tuju Institut Pendidikan Guru oleh Dr Amin Senin, Timbalan Rektor IPG


Kertas Kerja 4
SMK Dato Ahmad Maher; Satu Catatan Pengalaman Pembangunan Model Sekolah Cemerlang oleh Hj Razali Mohamed Mantan Pengetua SMK Dato' Ahmad Maher.